לרגל סיום ימי בין הזמנים ופתיחת הזמן החדש התכנסו בחורי חסידות טשארנאביל באשדוד לכנס חיזוק והתעלות • נשאו דברים: הרה"ג חיים מאיר כ"ץ משפיע ארגון אש החסידות, הרה"ג ישראל יואל הלפרין מחשובי תלמידיו ומקורבו של כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל זצ"ל, והרה"ג שניאור זלמן לוריא שליט"א יו"ר החבורות • צילום: JDN

כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (1) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (2) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (3) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (4) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (5) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (6) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (7) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (8) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (9) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (10) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (11) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (12) כינוס בחורי טשארנאביל תשרי ע''ז (13)