בשבוע שעבר התקיימה חגיגת הכנסת ספר תורה, שהוכנס ברב עם ובקול רנה ותודה והמון חוגג ברחובות העיר להיכל ביהמ"ד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא, ברח' ינאי ברובע ז' בעיר אשדוד, בהשתתפות אדמורי"ם, רבנים ואישי ציבור • צילום: יהושע פרוכטר.

 

תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (1)

קהל רב השתתף במעמד הכנסת ספר תורה לביהמ"ד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא ברובע ז' באשדוד, לעילוי נשמת הכלה הק' נחמה חוה רכניצר ע"ה הי"ד.תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (2)תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (3)

ספר התורה נכתב בהידור רב ובתכלית הפאר, לעילוי נשמת הכלה הצנועה הק' נחמה חוה רכניצר הי"ד ע"ה, בת יבדלח"ט הגאון רבי יוסף צבי רכניצר שליט"א דומ"ץ ביהמ"ד 'בית פנחס' באשדוד, שנהרגה עקה"ש עם עוד כ"א נפשות טהורות בחזרתה משפוך ליבה בתפילה על יד שריד בית מקדשנו ביום כ"ב מנ"א תשס"ג. ספר התורה נתרם ע"י הנדיב הנכבד מוה"ר יצחק לייב רעננערט שיחי', והוכנס לביהמ"ד ע"י הדומ"ץ הגרי"צ רכניצר לזכר ולעי"נ בתו הי"ד ולעילוי נשמות הוריו הרבני החסיד מוה"ר שמעון יצחק רכניצר ז"ל וזוג' ע"ה. סיום כתיבת האותיות התקיימה בבית הדומ"ץ באשדוד, ומשם יצאה התהלוכה לכבודה של תורה ברב עם ובקול רנה ותודה והמון חוגג ברחובות העיר בהשתתפות ציבור אנ"ש חסידי בעלזא, להיכל ביהמ"ד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא ברובע ז' באשדוד. לאחר מכן נערכה סעודת מצווה בשילוב סיום הש"ס שנלמדה ע"י מתפללי ביהמ"ד שיחיו.

תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (4) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (5) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (6) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (7) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (8) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (9) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (10) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (11)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (13) תּוֹרַת ה' תְּמִימָה • הכנסת ספר תורה לביהמד 'בית פנחס' דחסידי בעלזא באשדוד (14)