תלמידי כיתה ח' בת"ת "תשב"ר הרב" מהעיר רכסים יחד עם צוות המחנכים והנהלת הת"ת הגיעו לבני ברק ונבחנו אצל גדולי ישראל. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א.מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א. מרן הגר"ד לנדו שליט"א. הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ועוד. כמו"כ הגיעו לתפילה בציון מרן ה"אבי עזרי" זי"ע. • צילום: שוקי לרר

תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (1) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (2) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (3) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (4) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (5) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (6) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (7) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (8) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (9) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (10) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (11) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (12) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (13) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (14) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (15) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (16) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (17) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (18) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (19) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (20) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (21) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (22) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (23) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (24) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (25) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (26) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (27) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (28) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (29) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (30) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (31) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (32) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (33) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (34) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (35) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (36) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (37) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (38) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (39) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (40) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (41) תלמידי ת''ת תשב''ר במבחן אצל גדולי ישראל (42)