הגר"ד יוסף: "שלום יעשה" זה ארגון החסד הממשיך את דרכו של מרן זצוק"ל

בהילולא מרכזית שהתקיימה ע"י ארגון החסד "שלום יעשה" בראשותו של הרב אבשלום כהן ובנשיאותו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל הנקראת קופת מרן, השתתפו קהל ורבנים שהעלו קוים לדמותו של משיא הארגון מרן זצוק"ל. סעודת המצוה התקיימה באולם בית רמח"ל בשכ' הר נוף.

את הערב פתח בדברי תורה הרה"ג ר' יעקב כהן ר"י "תורה אור" באשדוד והביא מתוך דברי פרשת השבוע וקישר את דבריו על דרכו של מרן זצוק"ל שהיה אוהב ישראל ומקרב כל יהודי תחת כנפי השכינה במסירות נפש במשך שנים רבות למרות שהיה צריך לבטל את תלמודו ולסגור את ספריו ואכן זה לא במקרה שמרן זצוק"ל היה נשיא הארגון 'שלום יעשה' כל זאת מתוך הערכה ורצון לעזור לכמה שיותר משפחות ואנשים שאין ביכולתם להשיג מצרכים בסיסים לבית.

הגאון רבי דוד יוסף רבה של שכ' הר נוף, בעל ההלכה ברורה וחבר מועצת חכמי התורה בראשית דבריו ציין לשבח את ראש הארגון הרב אבשלום כהן אשר מכיר מקרוב את הפעולות של הארגון אשר פועלים רבות וחסד גמור עושים במסירות נפלאה, והעיד עליו שאבא מרן זצ"ל הכיר אותו ואהב אותו ואני מגדיר את הרב אבשלום כהן כממשיך דרכו של אבא זצ"ל בחסד כפי שהוא עצמו נהג בענין של חסד, והסכים שיקיים אצלו בבית אסיפות עם רבנים וגדולי תורה לצורך הארגון לכן פה לציבור להיות שותפים.

בדבריו סיפר מעשה חסד נורא שאביו מרן זצוק"ל עשה עם משפחה כשראש המשפחה נפטר בתאונה ודאג לאסוף כספים יחד עם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ר"י "פורת יוסף" וליתומים דאג להם כבניו ממש והכניסם לתלמוד תורה טוב כדי שיגדלו בדרך התורה בדרך טובה. אחריו נשא דברים קצרים משמח הלבבות הרב יעקב איפרגן.

שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (1) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (2) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (3) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (4) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (5) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (6) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (7) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (8) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (9) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (10) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (11) מרן זצ"ל עם הרב אבשלום כהן והגה"צ רבי שמעון כהן זצ"ל רו"מ תורה אור באשדודשלום יעשה בנשיאות מרן זצל (12) מרן זצ"ל עם הרב אבשלום כהן והגה"צ רבי שמעון כהן זצ"ל רו"מ תורה אור באשדוד:שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (14) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (15) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (16) שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (17)

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

שלום יעשה בנשיאות מרן זצל (19)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו