לרגל השבת המסורתית "פרשת נח",שהו קהל חסידי נדבורנה בראשות כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א באתרא קדישא מירון סמוך ונראה לציונו של התנא האלוקי רשב"י • צפו באירועי השבת: תפילה על הציון בערב שבת, אמירת שיר השירים עם הילדים, סעודה שלישית ומעמד החלאקעס במוצאי שבת • צילום: שוקי לרר


נדבורנה נח ע''ז (1) נדבורנה נח ע''ז (2) נדבורנה נח ע''ז (3) נדבורנה נח ע''ז (4) נדבורנה נח ע''ז (5) נדבורנה נח ע''ז (6) נדבורנה נח ע''ז (7) נדבורנה נח ע''ז (8) נדבורנה נח ע''ז (9) נדבורנה נח ע''ז (10) נדבורנה נח ע''ז (11) נדבורנה נח ע''ז (12) נדבורנה נח ע''ז (13) נדבורנה נח ע''ז (14) נדבורנה נח ע''ז (15) נדבורנה נח ע''ז (16) נדבורנה נח ע''ז (17) נדבורנה נח ע''ז (18) נדבורנה נח ע''ז (19) נדבורנה נח ע''ז (20) נדבורנה נח ע''ז (21) נדבורנה נח ע''ז (22) נדבורנה נח ע''ז (23) נדבורנה נח ע''ז (24) נדבורנה נח ע''ז (25) נדבורנה נח ע''ז (27) נדבורנה נח ע''ז (28) נדבורנה נח ע''ז (29) נדבורנה נח ע''ז (30) נדבורנה נח ע''ז (31) נדבורנה נח ע''ז (32) נדבורנה נח ע''ז (33) נדבורנה נח ע''ז (34) נדבורנה נח ע''ז (35) נדבורנה נח ע''ז (36) נדבורנה נח ע''ז (37) נדבורנה נח ע''ז (38) נדבורנה נח ע''ז (39) נדבורנה נח ע''ז (40) נדבורנה נח ע''ז (41) נדבורנה נח ע''ז (42) נדבורנה נח ע''ז (43) נדבורנה נח ע''ז (44) נדבורנה נח ע''ז (45) נדבורנה נח ע''ז (46) נדבורנה נח ע''ז (47) נדבורנה נח ע''ז (48) נדבורנה נח ע''ז (49) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (1) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (2) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (3) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (4) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (5) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (6) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (7) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (8) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (9) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (10) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (11) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (12) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (13) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (14) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (15) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (16) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (17) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (18) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (19) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (20) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (21) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (22) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (23) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (24) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (25) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (26) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (27) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (28) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (29) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (30) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (31) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (32) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (33) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (34) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (35) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (36) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (37) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (38) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (39) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (40) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (41) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (42) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (43) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (44) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (45) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (46) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (47) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (48) נדבורנה שב''ק נח ע''ז מירון (49)