סאדיגורה חזרה לעיירה באוקראינה, במסע מיוחד אותו לא חוו שנים רבות חסידי סאדיגורה • מאה שמונים שנה לאחר שנבנה ה'קלויז' המפואר של הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, ומאה שנים לאחר שננטש במלחמת העולם הראשונה הוא נחנך מחדש בעיירת סאדיגורה שבאוקראינה, ויחזור לימי תפארתו הגדולים • צילום: שוקי לרר

מדובר במבנה שנבנה עוד בימי חייו של אבי השושולת הסבא קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זיע"א, והכל לפי הוראותיו המדויקות. בשנת תרע"ד, עקב מלחמת העולם הראשונה, ננטש הקלויז. ארבעה דורות של אדמו"רי השושלת ניהלו את חצרם והשפיעו את אורם מה'קלויז' הזה – שהביוגרפים של עולם החסידות מתארים אותו כמבנה הגדול והמפואר ביותר בעולם החסידי.

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (1)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (2)

את שיפוץ המקום יזם וקידם כ"ק האדמו"ר בעל ה'עקבי אבירים' זיע"א מסאדיגורה יחד עם בנו ממלא מקומו כ"ק האדמו"ר שליט"א – אשר מינו את הנכד – הבן הגדול, הרה"צ רבי מרדכי שלום יוסף פרידמן שליט"א להחזיר את המבנה המקודש לתפארתו. שיפוץ הקלויז התאפשר הודות לתרומתם של הנדיבים מר שמואל (סמי) רוהר ז"ל ובנו איל ההון יקותיאל יהודה (ג'ורג') רוהר. משפחת רוהר, המתייחסת לשושלת חסידי רוז'ין, נענתה לפניית האדמו"ר, ופרסה חסות על השיקום היקר והמורכב של המבנה העתיק.

הפקה: ישראל ליכטנשטיין – ברקת הפקות ויח"צ

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (3)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (4)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (5)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (6)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (7)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (8)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (9)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (10)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (11)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (12)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (13)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (14)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (15)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (16)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (17)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (18)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (19)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (20)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (21)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (22)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (23)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (24)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (25)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (26)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (27)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (28)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (29)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (30)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (31)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (32)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (33)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (34)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (35)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (36)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (37)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (38)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (39)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (40)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (41)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (42)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (43)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (44)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (45)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (46)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (47)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (48)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (49)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (50)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (51)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (52)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (53)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (54)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (55)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (56)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (57)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (58)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (59)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (60)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (61)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (62)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (63)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (64)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (65)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (66)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (67)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (68)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (69)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (70)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (71)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (72)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (73)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (74)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (75)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (76)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (77)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (78)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (79)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (80)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (81)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (82)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (83)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (84)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (85)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (86)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (87)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (88)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (89)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (90)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (91)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (92)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (93)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (94)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (95)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (96)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (97)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (98)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (99)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (100)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (101)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (102)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (103)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (104)

גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה (105)