דוברי שקר! את הבנין בנה הבן של הרוזינער האדמו"ר מסדיגורה הרבה אחרי שאביו נפטר