צפו בתיעוד המיוחד והמרהיב ממסע הקודש בצילא דמהימנותא של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורא שליט"א, בעיירת סאדיגורה שבאוקראינה ב'קלויז' המפואר של הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין זיע"א ובתפילה בציונו הקדוש, השבת התאחדות לאחר מאה שמונים שנה שנבנה מחדש, בהשתתפותם של מאות חסידים ואוהדים הגיעו להשתתף במסע ההיסטורי שהסתיים השבוע ביום ראשון • צלם האתר שוקי לרר מגיש תיעוד מסכם מכל המעמדים מהתפילה בציון הסבא קדישא הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, חנוכת ה'קלויז' והכנסת ספר תורה, מעמד ההנחת אבן הפינה למקווה הטהרה ועד לשבת המרוממת • צילום: שוקי לרר

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (1)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (2)

עוד בנושא:
• גלריה ראשונה • מסע המלכות לסאדיגורה
• גלריה שניה • מסע המלכות לסאדיגורה • דער הייליגער רוזינער'ס הויף
צפו בתיעודים המיוחדים.
גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (3)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (4)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (5)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (6)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (7)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (8)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (9)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (10)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (11)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (12)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (13)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (14)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (15)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (16)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (17)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (18)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (19)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (20)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (21)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (22)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (23)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (24)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (25)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (26)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (27)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (28)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (29)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (30)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (31)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (32)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (33)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (34)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (35)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (36)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (37)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (38)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (39)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (40)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (41)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (42)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (43)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (44)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (45)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (46)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (47)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (48)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (49)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (50)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (51)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (52)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (53)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (54)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (55)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (56)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (57)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (58)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (59)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (60)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (61)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (62)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (63)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (64)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (65)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (66)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (67)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (68)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (69)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (70)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (71)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (72)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (73)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (74)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (75)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (76)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (77)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (78)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (79)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (80)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (81)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (82)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (83)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (84)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (85)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (86)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (87)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (88)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (89)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (90)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (91)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (92)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (93)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (94)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (95)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (96)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (97)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (98)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (99)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (100)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (101)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (102)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (103)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (104)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (105)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (106)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (107)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (108)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (109)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (110)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (111)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (112)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (113)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (114)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (115)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (116)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (117)

גלריה שלישית ומרהיבה • מסע המלכות בסאדיגורה (118)