זקן אדמור''י בית רוז'ין כ"ק האדמו''ר מפאשקאן שליט''א בעריכת השוה''ט בליל שישי אור לג' חשון ביומא דהילולא רבא של זקנו עטרת תפארת ישראל מרן הרה''ק הסב''ק רבי ישראל מרוז'ין זיע''א • גלריה

השולחן הטהור נערך בהיכל בית מדרשו שבשכונת גילה שבירושלים, המקום ידוע כאבן שואבת, ונוהרים אליו ציבור רב מכל החוגים והגוונים, כמו כן זוכה האדמו"ר להערכה והערצה חוצה מגזרים, ונודע ביחסו האישי לכל אשר בשם ישראל יכונה (האדמו"ר הינו דור שישי לבעל ההילולא זיע"א).
פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (1)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (2)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (3)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (4)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (5)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (6)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (7)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (8)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (9)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (10)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (11)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (12)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (13)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (14)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (15)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (16)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (17)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (18)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (19)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (20)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (21)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (22)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (23)

פאשקאן • האדמו''ר בעריכת שולחנו לזקינו הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין זי''ע (24)