המונים השתתפו השבת בשבת אויפרויף לבן כ"ק האדמו"ר מטריסק שליט"א, צפו בתיעוד מהסעודה שלישית, הבדלה ובפארשפיל.

שמחת הפארשפיל לבן האדמו''ר מטריסק (1)
שמחת הפארשפיל לבן האדמו''ר מטריסק (2)

שמחת הפארשפיל לבן האדמו''ר מטריסק (3)

שמחת הפארשפיל לבן האדמו''ר מטריסק (4)

שמחת הפארשפיל לבן האדמו''ר מטריסק (5)

שמחת הפארשפיל לבן האדמו''ר מטריסק (6)