השבוע (שני) התקיימה שמחת החתונה לנכד הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר שליט"א, ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' בבני ברק, בן לחתנו הגאון רבי טוביה שפירא שליט"א מראשי הישיבה ונכד להגאון רבי זאב שפירא שליט"א מראשי ישיבת 'בית מאיר', החתונה נערכה באולמי 'ארמונות חן' בבני ברק, למקום הביאו פרענצ'ס לתלמידים, התלמידים שרו שירה ערגה וכיסופין עד השעות המאוחרות של הלילה • צילום: שוקי לרר

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (1)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (2)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (3)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (4)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (5)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (6)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (7)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (8)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (9)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (10)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (11)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (12)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (13)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (14)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (15)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (16)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (17)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (18)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (19)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (20)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (21)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (22)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (23)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (24)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (25)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (26)

טיש ליטאי בחתונת נכדת ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' (27)