יו"ר הועדה המתמדת אב"ד בד"צ לונדון: 'נקיים מיפוי בתי הדין המורשים לעסוק בגיורים ובכל מעשה בית דין באירופה; רבנים שאינם מורשים שיעסקו בגיורים יורחקו משורות הועידה • כינוס בינלאומי של דייני אירופה וישראל יתקיים בשיתוף הרה"ר לישראל הנהלת בתי הדין הרבניים ובתי הדין הפרטיים • באמצעות ארגון 'חוליא' יוקמו ויושלמו שני מקוואות בגומל ובגרודנא וגן ילדים חדש במינסק • יו"ר הבית העליון של הפרלמנט ושר החוץ לרבנים: 'פעילותכם להשבת חיי היהדות לבלארוס תזכה לשיתוף מלא; נקצה שטח מיוחד לבית עלמין יהודי' • צילום: אלי איטקין

הגר"מ געללי בכינוס הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' במינסק: נהלים אחידים ושקופים לפעילות בתי הדין באירופה: רבנים שאינם מורשים שיעסקו בגיורים יורחקו משורות הועידה'

'נגבש כללי יסוד שקופים שיחייבו את דייני ישראל באירופה בכל מעשה בית דין בכלל ובהליכי הגיור במיוחד. בשלב ראשון נערוך מיפוי של בתי הדין ודרכי עבודתם והמורשים לעסוק בגיור. רבנים שאינם מורשים שיעסקו בגיורים שלא עפ"י ההלכה יורחקו משורות הועידה – כך אמר יו"ר הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' הגאון רבי מנחם געללי במושב מיוחד שיוחד לנושא בתי הדין במסגרת דיוני הועדה המתמדת המתקיים במינסק שבבלארוס.

הרבנים פרסו בפני החברים את פעילות בתי הדין במדינותיהם ובעריהם. ואת פעילות בית הדין המיוחד של הועידה בראשות גאב"ד אירופה הגאון רבי חנוך ארנטרוי במקומות בהן לא פועל בי"ד קבוע. הגר"מ געליי בישר לנוכחים כי בשנה הקרובה תקיים הועידה כינוס בינלאומי של דייני אירופה וישראל בשיתוף הרה"ר לישראל, הנהלת בתי הדין הרבניים ובתי הדין הפרטיים בראשות גדולי ישראל, בה ייקבעו ההוראות והכללים והסטנדרטים ההלכתיים והמנהלתיים בפעילות בתי הדין ולשיתוף הפעולה בין כלל בתי הדין.

אתמול נמשכו דיוני הועדה המתמדת בשורה של החלטות משמעותיות לחיי תורה והיהדות ברחבי אירופה. לראשונה קיימה הועדה המתמדת קבוצות מיקוד של חברי הועדה שניסחו את המלצותיהם בנושאי הלבה של פעילות הועידה לשנים הקרובות. את ההמלצות ירכז סגן נשיא הועידה ורבה של אוקראינה הגרי"ד בלייך.

במקביל הודיעו אתמול חברי הנהלת 'חוליא' שע"י קרן 'מתנאל'; מר אלברט והגב' ג'ואל אפללו כי יקימו כמה פרויקטים משותפים עם הועידה בבלארוס. הראשון שבהם; הקמת מקוה טהרה בעיר השניה בגודלה בבלארוס; גומל שבדרום מזרח המדינה. השלמת מקוה טהרה בעיר גרודנא והקמת גן ילדים בעיר מינסק.

בדברים נרגשים שנשא הגב' אפללו בפני המשתתפים אמר הגב' אפללו כי היא נרגשת לראות את התפתחות הקהילה היהודית במקומות שיד אכזרית גדעה אותם וכי היא שמחה שארגונה יקח חלק בחסות הועידה על הקהילות, בתמיכה כספית להקמת מקוואות טהרה וגן ילדים.

רבה של גומל הרב דוד קנטרוביץ אמר כי קהילת בני התורה 'בית יעקב' התפתחה מאוד בשנתיים האחרונות ופעילות הקירוב הביאה לתוספת משמעותית של משפחות. 'כיום מלבד הישיבה יש לנו מוסדות חינוך ורווחה רבים. מקוה טהרה כמו תמיכה נוספת שאנו זקוקים לה תסייע רבות לקיום חיי תורה ומצוות בקדושה וטהרה לקהילה'.

אחה"צ קיימה משלחת רבנים בראשות נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט מפגש עם יו"ר הבית העליון של הפרלמנט ד"ר מיכאל מיאסניקוביץ ועם שר החוץ של בלארוס ולדימיר מאקיי. במפגש השתתפו; הגרי"ד בלייך. רבה של פולין הרב מיכאל שודריך. רבה של בלארוס הרב מרדכי רייכינשטיין. רבה של וינה הרב אריה פולגר. נציגות מועצת הפטרונים של הועידה; מר בוריס מינץ. מר יאן אברמוב. נציגת 'חוליא' הגב' גואל אפללו ויו"ר הקונגרס היהודי ברוסיה מר יורי קנר. מנכ"ל 'תקוה עולמי' הרב רפאל קרוסקל ומנכ"ל מערכת הכשרות של הועידה 'רבני מזרח אירופה' הרב גדליה קולטניוק.

ד"ר מיאניקוביץ הודה לרבנים על קיום הכינוס בבאלרוס. שהיתה בעבר כור ההיתוך לישיבות הקדושות ובה גדלו ופעלו  גדולי הדורות זיע"א והודיע כי פעילות הועידה להשבת חיי היהדות לבלארוס תזכה לשיתוף מלא; 'נסייע בכל הנושאים כדי להשיב ולו במעט את החיים היהודים לימי הזוהר של קדם'. יו"ר הפרלמנט שהוא מספר שניים במנהיגות בלארוס הודיע לבקשת הרבנים כי  המדינה  תקצה שטח מיוחד לבית עלמין יהודי. עד עתה נהגו יהודי בלארוס לקבור בבתי העלמין הכלליים בחלקות מגודרות. יו"ר הפרלמנט הציע להקים מיזמים משותפים עם הועידה לפיתוח המקומות הקדושים בבאלרוס. ובהם; הקמת בית כנסת ומלון בראדין.

אמש אירחה הקהילה היהודית את הרבנים לארוחה חגיגית לציון 20 שנה לארגון הנוער 'לך לך' הפועל במינסק. הרבנים צפו במצגת מרשימה של בני הנוער ושמעו על הפעילות העניפה של הקירוב בבלארוס.

ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (1) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (2) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (3) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (4) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (5) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (6) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (7) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (8) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (9) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (10) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (11) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (12) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (13) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (14) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (15) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (16) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (17) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (18) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (19) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (20) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (21) ועידת רבני אירופה מינסק חשון תשע''ז (22)