המונים השתתפו בשמחת החתונה לבן כ"ק הרה"צ רבי נפתלי צבי הלוי רוטנברג האדמו"ר מקאסאן בית שמש שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל, עב"ג נכדת אב"ד ראדומישלא הגה"צ רבי יצחק אריה לייבוש הלפרין שליט"א, בת לבנו הרה"צ רבי יעקב מאיר שמחה הלפרין שליט"א ראש כולל מהר"ש ענגיל, חתן גאב"ד מאקאווא ירושלים זצ"ל • צילום: שוקי לרר.

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (1)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (2)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (3)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (4)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (5)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (6)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (7)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (8)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (9)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (10)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (11)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (12)

שִׂמְחוּ צַדִּיקִים • שמחת החתונה בחצרות קאסאן בית שמש - מאקאווא ירושלים - ראדומישלא (13)