אמש נערך בחצר הקודש טשארנאביל בעיר אשדוד מעמד נשגב של סיום כתיבת ספר תורה שנכתב על ידי כ"ק מרן אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א בשילוב הטיש לרגל הילולת אביו הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשארנאביל זצ"ל • אחר סיום כתיבת הספר כובד הגאון רבי יוסף דירנפלד שליט"א ראש הישיבה גדולה ורב קהילת בעלזא ברובע ז' בהגבהת הספר כבשמחת תורה עם האותיות הק' כלפי הקהל יחד עם כ"ק האדמו"ר שליט"א • לאחר מכן נערך מעמדי הסיום ע"י בחורי הישיבה גדולה והישיבה קטנה, כ"ק האדמו"ר שליט"א סיים את הש"ס ואמר את הקדיש • הבוקר עלה כ"ק מרן האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א לציון הק' של כ"ק האדמו"ר זצ"ל הטמון בבית החיים פונוביז' בני ברק

הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (1) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (2) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (3) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (4) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (5) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (06) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (6) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (7) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (8) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (9) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (10) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (11) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (12) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (13) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (14) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (15) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (16) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (17) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (18) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (19) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (20) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (21) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (22) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (23) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (24) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (25) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (26) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (27) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (28) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (29) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (30) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (31) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (32) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (33) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (34) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (35) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (36) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (37) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (38) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (39) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (40) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (41) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (42) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (43) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (44) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (45) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (46) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (47) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (48) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (49) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (50) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (51) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (52) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (53) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (54) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (55) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (56) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (57) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (58) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (59) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (60) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (61) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (62) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (63) הילולא וסיום כתיבת אותיות בטשארנאביל חשוון ע''ז (64)