מה רבו מעשיך ה' • רגע לפני שהוא מצלם את כינוס שלוחי חב"ד העולמי קפץ הצלם חיים טויטו לביקור קצר בקנדה וחזר עם גלריה מרהיבת עין.

מפלי הניאגרה קנדה (1) מפלי הניאגרה קנדה (2) מפלי הניאגרה קנדה (3) מפלי הניאגרה קנדה (4) מפלי הניאגרה קנדה (5) מפלי הניאגרה קנדה (6) מפלי הניאגרה קנדה (7) מפלי הניאגרה קנדה (8) מפלי הניאגרה קנדה (9) מפלי הניאגרה קנדה (10) מפלי הניאגרה קנדה (11) מפלי הניאגרה קנדה (12) מפלי הניאגרה קנדה (13) מפלי הניאגרה קנדה (14) מפלי הניאגרה קנדה (15) מפלי הניאגרה קנדה (16) מפלי הניאגרה קנדה (17) מפלי הניאגרה קנדה (18) מפלי הניאגרה קנדה (19) מפלי הניאגרה קנדה (20) מפלי הניאגרה קנדה (21) מפלי הניאגרה קנדה (22) מפלי הניאגרה קנדה (23) מפלי הניאגרה קנדה (24) מפלי הניאגרה קנדה (25) מפלי הניאגרה קנדה (26)