אלפים ובראשם רבנים ראשי ישבות ואדמורי"ם ליוו למנוחות בשעות הצהריים את ראש ישיבת סלבודקה, הגאון רבי נתן שולמן זצוק"ל, מגדולי תלמידי מרן החזון איש זיע"א • צילום: שוקי לרר

הלויית הרב שולמן 1 (1) הלויית הרב שולמן 1 (2) הלויית הרב שולמן 1 (3) הלויית הרב שולמן 1 (4) הלויית הרב שולמן 1 (5) הלויית הרב שולמן 1 (6) הלויית הרב שולמן 1 (7) הלויית הרב שולמן 1 (8) הלויית הרב שולמן 1 (9) הלויית הרב שולמן 1 (10) הלויית הרב שולמן 1 (11) הלויית הרב שולמן 1 (12) הלויית הרב שולמן 1 (13) הלויית הרב שולמן 1 (14) הלויית הרב שולמן 1 (15) הלויית הרב שולמן 1 (16) הלויית הרב שולמן 1 (17) הלויית הרב שולמן 1 (18) הלויית הרב שולמן 1 (19) הלויית הרב שולמן 1 (20) הלויית הרב שולמן 1 (21) הלויית הרב שולמן 1 (22) הלויית הרב שולמן 1 (23) הלויית הרב שולמן 1 (24) הלויית הרב שולמן 1 (25) הלויית הרב שולמן 1 (26) הלויית הרב שולמן 1 (27) הלויית הרב שולמן 1 (28) הלויית הרב שולמן 1 (29) הלויית הרב שולמן 1 (30) הלויית הרב שולמן 1 (31) הלויית הרב שולמן 1 (32) הלויית הרב שולמן 1 (33) הלויית הרב שולמן 1 (34) הלויית הרב שולמן 1 (35) הלויית הרב שולמן 1 (36) הלויית הרב שולמן 1 (37) הלויית הרב שולמן 1 (38) הלויית הרב שולמן 1 (39) הלויית הרב שולמן 1 (40) הלויית הרב שולמן 1 (41) הלויית הרב שולמן 1 (42) הלויית הרב שולמן 1 (43) הלויית הרב שולמן 1 (44) הלויית הרב שולמן 1 (45) הלויית הרב שולמן 2 (1) הלויית הרב שולמן 2 (2) הלויית הרב שולמן 2 (3) הלויית הרב שולמן 2 (4) הלויית הרב שולמן 2 (5) הלויית הרב שולמן 2 (6) הלויית הרב שולמן 2 (7) הלויית הרב שולמן 2 (8) הלויית הרב שולמן 2 (9) הלויית הרב שולמן 2 (10) הלויית הרב שולמן 2 (11) הלויית הרב שולמן 2 (12) הלויית הרב שולמן 2 (13) הלויית הרב שולמן 2 (14) הלויית הרב שולמן 2 (15) הלויית הרב שולמן 2 (16) הלויית הרב שולמן 2 (17) הלויית הרב שולמן 2 (18) הלויית הרב שולמן 2 (19) הלויית הרב שולמן 2 (20) הלויית הרב שולמן 2 (21) הלויית הרב שולמן 2 (22) הלויית הרב שולמן 2 (23) הלויית הרב שולמן 2 (24) הלויית הרב שולמן 2 (25) הלויית הרב שולמן 2 (26) הלויית הרב שולמן 2 (27) הלויית הרב שולמן 2 (28) הלויית הרב שולמן 2 (29) הלויית הרב שולמן 2 (30) הלויית הרב שולמן 2 (31) הלויית הרב שולמן 2 (32) הלויית הרב שולמן 2 (33) הלויית הרב שולמן 2 (34) הלויית הרב שולמן 2 (35)