אין כמו הרב הזה! אוהב אותו אהבת נפש. ירבו רבנים כמותו ויבוא משיח