אדמו"רים ורבנים רבים השתתפו אתמול (ראשון) בשמחת האירוסין לנכדת כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, בת לבנו הרה"ג ר' אהרן שמואל שליט"א ראש ישיבתינו הק', עב"ג החתן הרב אלעזר ארנסטר שליט"א, בן הרה"ג רבי חיים מאיר ארנסטר שליט"א בן הגה"ח רבי זאב ארנסטר שליט"א רב קרית מאור חיים בירושלים • צילום: שלוימי טריכטר.

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (1)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (2)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (3)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (4)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (5)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (6)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (7)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (8)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (9)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (10)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (11)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (12)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (13)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (14)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (15)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (16)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (18)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (19)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (20)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (21)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (22)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (23)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (24)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (25)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (26)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (27)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (28)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (29)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (30)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (31)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (32)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (33)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (34)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (35)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (36)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (37)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (38)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (39)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (40)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (41)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (42)

וְאֵרַשְׂתִּיךְ לִי שמחת בית דושינסקיא - מאור חיים • גלריה (43)