מעמד גדול לכבודה של תורה נערך בהישיבה גדולה "חתם סופר" ב"ב לכבוד פתיחת ארגון "ותלמודו בידו" בראשות מרן אדמו"ר שליט"א הגה"צ רבי יוסף מאיר אלטמן שליט"א ובהשתתפות רבני הישיבה • צילום: דוד זר

חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (1) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (2) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (3) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (4) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (5) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (6) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (7) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (8) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (9) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (10) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (11) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (12) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (13) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (14) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (15) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (16) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (17) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (18) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (19) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (20) חוג חתם סופר פתיחת ותלמודו בידו (21)