בשבועיים האחרונים ערך כ"ק האדמו"ר משאץ דרהאביטש שליט"א ביקורים אצל האדמו"ר מבעלזא, האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ, האדמו"ר מזוויעהל, האדמו"ר מטשארנאביל, האדמו"ר ממעליץ, האדמו"ר מנדבורנה ירושלים, האדמו"ר מפיטסבורג, האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ שליט"א להזמינם לשמחת נישואי בנו עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א שהתקיימה אתמול (שלישי), בין היתר עלה לתפילה בציונם של הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זצ"ל ושל כ"ק מרן האדמו"ר מביטשקוב זצ"ל הדליק נרות והעתיר בתפילה • צילום: אלי דויטש

עוד בנושא:
• ערלוי: האדמו"ר משאץ דרהביטש בביקור אצל האדמו"ר להזמינו לשמחת נישואי בנו
• הזמנה מילתא: האדמו"ר משאץ דרהאביטש מזמין אדמו"רים ורבנים לשמחת נישואי בנו
• לקראת השמחה: האדמו"ר משאץ דרהאביטש בתפילה בציון הרשב"י במירון

בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא:
1 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מבעלזא (1)

1 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מבעלזא (2)

1 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מבעלזא (3)

1 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מבעלזא (4)

1 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מבעלזא (5)

בביקור אצל האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ:
2 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מדז'יקוב ויז'ניץ (1)

2 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מדז'יקוב ויז'ניץ (2)

2 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מדז'יקוב ויז'ניץ (3)

בביקור אצל האדמו"ר מזוועהיל:
3 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מזוועהיל (1)

3 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מזוועהיל (2)

3 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מזוועהיל (3)

בביקור אצל האדמו"ר מטשארנאביל:
4 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מטשארנאביל (1)

4 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מטשארנאביל (2)

4 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מטשארנאביל (3)

בביקור אצל האדמו"ר ממעליץ:
5 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור ממעליץ (1)

5 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור ממעליץ (2)

בביקור אצל האדמו"ר מנדבורנה ירושלים:
6 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מנדבורנה ירושלים (1)

6 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מנדבורנה ירושלים (2)

6 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מנדבורנה ירושלים (3)

בביקור אצל האדמו"ר מפיטסבורג:
7 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מפיטסבורג (1)7 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מפיטסבורג (2)

7 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מפיטסבורג (3)

בביקור אצל האדמו"ר מקוסוב ויז'ניץ:
8 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מקוסוב ויז'ניץ (1)

8 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מקוסוב ויז'ניץ (2)

8 האדמור משאץ דרהוביטש בביקור אצל האדמור מקוסוב ויז'ניץ (3)

בציון כ"ק מרן האדמו"ר מביטשקוב זצ"ל:
9 האדמור משאץ דרהוביטש בציון האדמו''ר מביטשקוב זצ''ל

בציון הרה"ק רבי דוד משה מקרעטשניף זי"ע:
10 האדמור משאץ דרהוביטש בציון הרה''ק מקרעטשניף