גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש

צפו בגלריה הגדולה משמחת החתונה, הסעודה, הריקודים ושמחת המצווה טאנץ. בהשתתפות מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים התקיימה השבוע (שלישי) שמחת החתונה לבן כ"ק האדמו"ר משאץ דרהאביטש שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א, השמחה נערכה באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק • צילום: שוקי לרר

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (1)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (2)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (3)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (4)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (5)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (6)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (7)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (8)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (9)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (10)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (11)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (12)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (13)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (14)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (15)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (16)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (17)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (18)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (19)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (20)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (21)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (22)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (23)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (24)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (25)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (26)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (27)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (28)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (29)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (30)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (31)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (32)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (33)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (34)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (35)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (36)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (37)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (38)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (39)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (40)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (41)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (42)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (43)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (44)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (45)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (46)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (47)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (48)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (49)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (50)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (51)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (52)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (53)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (54)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (55)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (56)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (57)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (58)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (59)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (60)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (61)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (62)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (63)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (64)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (65)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (66)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (67)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (68)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (69)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (70)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (71)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (72)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (73)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (74)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (75)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (76)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (77)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (78)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (79)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (80)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (81)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (82)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (83)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (84)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (85)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (86)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (87)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (88)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (89)

גלריה שניה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב – שאץ דרהאביטש (90)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו