זכותו של זקני בעל ההילולא תעמוד לנו להיוושע בדבר ישועה ורחמים, וממתי הרב פראנד נתמנה להאדמו"ר מראדומסק, כרגע לא קיימת שום התעסקות בענין של מינוי אדמו"ר מראדומסק, ולפיכך תמוה בעיני שהתמנה אדמו"ר. וזאת למודעי, הגה"צ הרב לייביש פראנד שליט"א משמש כרב ביהמ"ד דראדומסק בארה"ב, אבל לא כרב חסידות ראדומסק בעולם או כאדמו"ר, בתקוה להבנה ולסדר הענין לאשורו