צפו בגלריה הראשונה משמחת החתונה בקבלת פנים והחופה. בהשתתפות מאות חסידים, אדמו"רים ורבנים התקיימה השבוע (שלישי) שמחת החתונה לבן כ"ק האדמו"ר משאץ דרהאביטש שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א, השמחה נערכה באולמי 'היכלי הפאר' בבני ברק • צילום: שוקי לרר

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (1)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (2)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (3)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (4)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (5)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (6)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (7)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (8)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (9)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (10)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (11)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (12)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (13)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (14)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (15)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (16)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (17)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (18)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (19)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (20)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (21)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (22)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (23)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (24)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (25)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (26)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (27)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (28)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (29)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (30)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (31)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (32)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (33)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (34)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (35)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (36)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (37)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (38)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (39)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (40)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (41)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (42)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (43)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (44)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (45)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (46)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (47)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (48)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (49)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (50)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (51)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (52)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (53)

גלריה ראשונה • שמחת החתונה בחצרות ביטשקוב - שאץ דרהאביטש (54)