חשבתי שיש לביטשקבער רבי יותר אנשים ואיפוא תמונות מצוה טאנץ?