הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת קרית מלך נעתר לבקשת תלמידיו הרבים בחו"ל לצאת בשבוע הבא למסע חיזוק בהיכלי התורה בארצות הברית • סיקור מיוחד

לבקשת תלמידיו הרבים בחו"ל מתעתד ראש ישיבת קרית מלך הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין לצאת בשבוע הבא למסע חיזוק בארצות הברית.  בין השאר צפוי למסור שיעור עיוני בהיכל הישיבה הגדולה בלייקווד בפני אלפי בחורי ואברכי הישיבה. כמו"כ צפוי להשתתף במעמד סיום הש"ס שיערך בישיבה במוצ"ש לזכרו של מייסד הישיבה מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל.
כמו"כ יגיע גם למאנסי ובורו פארק שם ישא דברי חיזוק והתעוררות.
כמו"כ יגיע הגאון שליט"א למסור שיעור עיוני בישיבה המרכזית בעיר ריוורדל בראשות הגאון רבי אברהם אוזבנד שליט"א. וכן יגיע לביקור בזק בשכונת ספרינקפילד שבני ג'רזי שם ישא דברים בהיכל הישיבה הגדולה בראשותו של הגאון רבי אליהו מאיר סורוצקין שליט"א.

גולת הכותרת תהיה השתתפותו ההיסטורית בדינר ענק שיערך בעיר לייקווד לטובת החינוך העצמאי. שם צפוי להשתתף גם מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א השוהה במקום לצורך גיוס הכספים לבית מדרשו הגדול בב"ב.
ראש הישיבה שליט"א  צפוי ללון בעיר לייקווד אצל אחד מתלמידיו הקרובים. במהלך שהותו בחו"ל ישתתף רה"י בחתונת בנו של הרב הנגיד רבי אריה בוסביב, שם צפויים להשתתף עוד ראשי ישיבות נוספים ביניהם חברי מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי הגרמ"ה הירש והגר"ד כהן.
בתקופה האחרונה הוציא לאור ראש הישיבה שליט"א ספר חדש של מסכת יבמות, עליו עמל במשך 6 שנים ובימים האחרונים נכנס רה"י לבתיהם של גדולי ישראל להעניק את ספרו ולקבל את ברכת הדרך לקראת המסע. ביום שני בערב נכנס למעונו של מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן אשר קבלו בחביבות וברכו בחום לזכות לחזק את כלל ישראל. כמו"כ נכנס למעונם של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש ישיבת פוניבז' הגרי"ג אדלשטיין. שאף העניק לו בתמורה את ספרו עמ"ס בבא קמא באומרו בבדיחותא "חבורה תחת חבורה".

הגרש"י בורנשטיין צפוי לצאת ביום שני בערב ולשוב בתחילת השבוע שלאחריו.

רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (1) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (2) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (3) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (4) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (5) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (6) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (7) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (8) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (9) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (10) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (11) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (12) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (13) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (14) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (15) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (16) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (17) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (18) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (19) רבי שמואל יעקב בורנשטיין קרית מלך (20)