לא הצלחתי להבין למה הספר הפוך בתמונות 2, 6, 9? ואולי מדובר בפגם ספציפי לספר זה שהוענק לו: כריכה הפוכה?