קהל רב השתתף בשמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מקומרנא שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי חיים יעקב סאפרין חתן כ"ק האדמו"ר ממישקולץ שליט"א. בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים: צילום יהודה פרקוביץ

בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (1) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (2) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (3) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (4) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (5) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (6) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (7) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (8) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (9) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (10) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (11) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (12) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (13) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (14) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (15) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (16) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (17) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (18) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (19) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (20) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (21) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (22) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (23) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (24) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (25) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (26) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (27) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (28) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (29) בר מצוה מישקולץ קאמרנא חשון ע''ז (30)