קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות לנכד מרן הראשון לציון ורבה של ירושלים הגר״ש עמאר שליט''א • במהלך השמחה השתתף מרן הגר״ש אויערבך שליט"א ואף נשא דברים ואמר ש''מרן הרב עמאר מרבה כבוד שמים ברבים • עוד השתפפו רבנים דיינים אישי ציבור והמשפחה • צילום: שלומי כהן

שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (1) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (2) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (3) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (4) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (5) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (6) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (7) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (8) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (9) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (10) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (11) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (12) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (13) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (14) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (15) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (16) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (17) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (18) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (19) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (20) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (21) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (22) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (23) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (24) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (25) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (26) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (27) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (28) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (29) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (30) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (31) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (32) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (33) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (34) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (35) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (36) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (37) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (38) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (39) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (40) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (41) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (42) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (43) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (44) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (45) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (46) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (47) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (48) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (49) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (50) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (51) שבע ברכות לנכד הגרש''מ עמאר חשון ע''ז (52)