לכבוד קשרי השידוכין של נכדת כ"ק מרן אדמו"ר ממעליץ שליט"א בת לבנו אבדק"ק סאטינוב שליט"א – מודיעין עילית עב"ג החתן הרב דוד ראטה ני"ו בן כ"ק אדמו"ר משומרי אמונים אשדוד שליט"א, הגיע האדמו"ר משו"א שליט"א אל כ"ק אדמו"ר ממעליץ שליט"א בבנ"ק לשתיית לחיים לברך ולהתברך בברכת מזל טוב, ביחד עם בנו החתן שליט"א, הלחיים התקיים במוצש"ק חיי שרה תשע"ז. יצויין כי שמחת התנאים תתקיים אי"ה ביום שלישי שבוע זו (תולדות) באולם ברסלב בברכפלד – מודיעין עילית.

האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (1) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (2) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (3) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (4) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (5) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (6) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (7) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (8) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (9) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (10) האדמור משומרי אמונים אשדוד אצל האדמור ממעליץ (11)