אדמו"רים ורבנים השתתפו אמש (ראשון) בשמחת אירוסי בתו של כ"ק האדמו"ר מליטשיק שליט"א, עב"ג החתן בן הרה"ג רבי ישי שובקס שליט"א, נכד הגאון רבי חיים דוד שובקס שליט"א דיין בבית דין דקהל 'מחזיקי הדת' בעלזא. בקריאת התנאים כובד כ"ק האדמו"ר מבית יצחק ספינקא שליט"א השוהה בימים אלו בארה"ק • צילום: שמואל דריי

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (1)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (2)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (3)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (4)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (5)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (6)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (7)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (8)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (9)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (10)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (11)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (12)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (13)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (14)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (15)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (16)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (17)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (18)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (19)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (20)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (21)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (22)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (23)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (24)

שמחת אירוסי בתו של האדמור מליטשיק • תיעוד (25)