אסיפת רבנים היסטורית נערכה בלונדון בראשות גאב"ד לונדון שליט"א ובהשתתפות רבנים ונגידים למען מוסדות התורה בצרפת • צילום: דודי בראון

קבוצת רבנים מהקהילות הגדולות בצרפת בראשות הרב ברוך טולידאנו שליט"א. הרב יצחק כ"ץ שליט"א. והרב מרדכי ראטענבערג שליט"א. הגיעו במיוחד אתמול (ראשון) ללונדון להשתתף באסיפה מיוחדת וחשובה בהשתתפות רבנים ודיינים ובראשם גאב"ד לונדון שליט"א וקבוצת פילנטרופים ועסקנים מפריז ואנטוורפן שהוזמנו למעמד ע"י הגה"צ רב"נ האלבערשטאם שליט"א אב"ד ק"ק סאטמאר.

לאחר שהקשיבו בשידור חי לדברות קודשו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א והוקרא מכתב קודשו של כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א החלו במבצע לגיוס 3 מיליון יורו כדי להציל את מוסדות התורה בפריז.

אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (1) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (2) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (3) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (4) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (5) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (6) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (7) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (8) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (9) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (10) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (11) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (12) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (13) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (14) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (15) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (16) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (17) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (18) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (19) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (20) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (21) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (22) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (23) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (24) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (25) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (26) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (27) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (28) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (29) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (30) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (31) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (32) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (33) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (34) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (35) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (36) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (37) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (38) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (39) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (40) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (41) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (42) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (43) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (44) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (45) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (46) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (47) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (48) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (49) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (50) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (51) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (52) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (53) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (54) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (55) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (56) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (57) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (58) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (59) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (60) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (61) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (62) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (63) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (64) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (65) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (66) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (67) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (68) אסיפת רבנים בלונדון לטובת ילדי צרפת (69)