מאבל ליום טוב: בתום יום הזכרון הראשון להסתלקותו של ראש ישיבת גרודנא הגרד"צ קרלנשטיין זצ"ל חגגו בישיבה הכנסת ספר תורה שנכתב לזכרו ולעילוי נשמתו • במעמד השתתפו אלפי תלמידי ובוגרי הישיבה בראשות ראש הישיבה הגאון רבי משה שמידע שליט"א • צילום: קובי הר צבי

שיאו של המעמד היה בעת כניסתו של מרן הגאון רבי שמואל אויערבאך שליט"א לסעודת המצווה שנערכה באודיטוריום העירוני ברובע ז' אשדוד בשילוב סיום הש"ס שנלמד במשך השנה על ידי תלמידי הישיבה ובוגריה • את תחילת לימוד הש"ס מחדש החל פטרון הישיבה הרב יעקב לבין הי"ו

במעמד השתתפו ראשי ורבני ישיבת פוניבז' גדולי תורה, אדמו"רי ורבני העיר אשדוד. כ"ק מרן האדמו"ר מגור שליט"א שלח במיוחד את בנו הרה"צ רבי נחמיה אלתר שליט"א להביא את ברכתו למעמד.

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (1)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (2)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (3)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (4)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (5)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (6)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (7)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (8)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (9)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (10)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (11)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (12)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (13)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (14)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (15)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (16)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (17)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (18)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (19)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (20)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (21)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (22)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (23)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (24)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (25)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (26)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (27)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (28)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (29)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (30)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (31)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (32)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (33)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (34)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (35)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (36)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (37)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (38)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (39)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (40)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (41)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (42)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (43)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (44)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (45)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (46)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (47)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (48)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (49)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (50)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (51)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (52)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (53)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (54)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (55)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (56)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (57)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (58)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (59)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (60)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (61)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (62)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (63)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (64)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (65)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (66)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (67)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (68)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (69)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (70)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (71)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (72)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (73)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (74)

במלאת שנה • לראש הישיבה גרודנא חגגו עם ספר תורה חדש (75)