כ"ק האדמו"ר מסקווירא ב"פ שליט"א הגיע בשבוע שעברלביקור בן מספר ימים בטורנטו שבקנדה, בו גייס כספים לטובת מוסדותיו הקדושים. במהלך הביקור התקיים שבת בראשותו האדמו"ר לנדיבי ולנגידי החסידות • צילום: י. קאלאדני

טורונטו האדמור מסקווירא בפ בביקור רב רושם (1)

טורונטו האדמור מסקווירא בפ בביקור רב רושם (2)

טורונטו האדמור מסקווירא בפ בביקור רב רושם (3)

טורונטו האדמור מסקווירא בפ בביקור רב רושם (4)