קהל רב של הורי תלמידי התלמוד תורה ובראשם כ"ק האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א השתתפו במעמד חנוכת הבית וקביעת מזוזות לת"ת בית יוסף צבי דושינסקיא בעיה"ק ירושלים • צילום: ברוך אוביץ

דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (1) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (2) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (3) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (4) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (5) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (6) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (7) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (8) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (9) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (10) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (11) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (12) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (13) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (14) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (15) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (16) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (17) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (18) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (19) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (20) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (21) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (22) דושינסקיא חנוכת הבית וקביעת מזוזה ת''ת (23)