ביום שלישי בשבוע שעבר הגיע הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת קרית מלך למסע חיזוק מיוחד בארצות הברית • במהלך שהותו נשא דברים בהיכלי התורה • ראש הישיבה צפוי לשוב לארץ ביום שלישי הקרוב
בשבוע שעבר ביום שלישי הגיע הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ראש ישיבת קרית מלך למסע חיזוק מיוחד בארצות הברית.
עם הגעתו, התבקש רה"י להגיע לתפילת שחרית בישיבתו של הגאון רבי יעקב רוקח, כאשר לאחר התפילה נשא בפניהם דברי חיזוק קצרים.
משם המשיך לישיבתו של הגאון רבי אליהו מאיר סורוצקין בספרינקפילד שם מסר שיעור עיוני בפני מאות תלמידי הישיבה. תלמידי הישיבה קבלוהו בהתרגשות מרובה בשירה אדירה שפרצה "ימים על ימי מלך תוסיף". כמו"כ הגיע רה"י לישיבתו של הגאון רבי יעקב בוסל ולישיבת טעלז בראשות הגאון רבי אברהם אוזבנד שם מסר שיעורים עיוניים ודברי חיזוק וברכה.
מקום שהותו של רה"י הוא בעיר לייקווד. שם מתקיים מידי לילה קבלת קהל לציבור הענק שצובא על הפתח. קבלת הקהל נמשכת עד השעות המאוחרות בלילה.
ביום חמישי התקיים כינוס בישיבת לייקווד לזכרו של מייסד הישיבה הגאון רבי אהרן קוטלר זצוקללה"ה, שם נשא דברים רה"י בפני אלפי אברכי ובחורי הישיבה. כמו"כ נשא דברים במקום רה"י הגאון רבי ירוחם אולשין. לאחמ"כ התקיים המעמד לטובת החינוך העצמאי, שם השתתף רה"י לצד גדולי תורה נוספים.
היום (שני) בצהריים צפוי רה"י למסור שיעור כללי בהיכל ישיבת לייקווד בפני אלפים. במשך שהותו בחו"ל נשא רה"י שיחות מוסר וחיזוק במקומות תורה רבים. רה"י צפוי לשוב בעז"ה לארץ בשלישי בצהריים.
רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (1) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (2) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (3) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (4) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (5) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (6) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (7) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (8) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (9) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (10) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (11) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (12) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (13) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (14) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (15) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (16) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (17) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (18) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (19) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (20) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (21) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (22) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (23) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (24) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (25) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (26) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (27) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (28) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (29) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (30) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (31) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (32) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (33) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (34) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (35) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (36) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (37) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (38) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (39) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (40) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (41) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (42) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (43) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (44) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (45) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (46) רבי שמואל יעקב בורנשטיין בארה''ב (47)