כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א, הגיע אתמול (שני) למעונו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, להזמינו לשמחת נישואי בתו בשעטומ"צ שתתקיים בשבוע הבא ביום חמישי באודיטוריום העירוני 'רמת אלחנן' בבני ברק, השניים שתו לחיים ונפרדו בידידות לשלום • צילום: שוקי לרר

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (1)

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (2)

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (3)

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (4)

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (5)

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (6)

רשבם • האדמור מנדבורנה הגיע למעונו של הגרח קנייבסקי להזמינו לשמחת נישואי בתו (7)