בבני ברק התקיים השבוע (שני) מעמד פתיחת ישיבה לצעירים מצויינים 'תורת משה' על שמו של בעל ה'חתם סופר' זיע"א, בנשיאותו ובראשותו של הגה"צ רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א דיין בבית הדין של הגר"ש ואזנר זצ"ל. מעמד פתיחת הישיבה נערך עם הצוות הרוחני המובחר של תלמידי חכמים והבחורים היר"ש מהמובחרים, בהשתתפות אדמו"רים ורבנים רבים • צילום: שוקי לרר.

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (1)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (2)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (3)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (4)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (5)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (6)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (7)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (8)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (9)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (10)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (11)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (12)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (13)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (14)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (15)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (16)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (17)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (18)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (19)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (20)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (21)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (22)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (23)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (24)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (25)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (26)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (27)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (28)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (29)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (30)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (31)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (32)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (33)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (34)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (35)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (36)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (37)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (38)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (39)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (40)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (41)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (42)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (43)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (44)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (45)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (46)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (47)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (48)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (49)

'תורת משה' • מעמד פתיחת הישיבה ע''ש של בעל ה'חתם סופר' זי''ע (50)