הגה"צ רבי יוסף בנימין וואזנר אב"ד סאטמאר לונדון שליט"א הגיע לביקור בכולל מראה יחזקאל בבורו פארק, מסר שיעור לאברכי הכולל בהלכות הנלמדות • צילום: JDN

אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (1) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (2) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (3) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (4) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (5) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (6) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (7) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (8) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (9) אבד סאטמאר לונדון מוסר שיעור בכולל 'מראה יחזקאל' בבורו פארק (10)