היום החלו בקרית ויז'ניץ בהריסת בנין בית המדרש הגדול לטובת הקמת "בית ויז'ניץ" שיכלול את בנין ביהמ"ד הגדול החדש ושאר בנייני המוסדות בקרית ויז'ניץ בני ברק • צפו בתמונות

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (1)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (2)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (3)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (4)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (5)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (6)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (7)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (8)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (9)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (10)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (11)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (12)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (13)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (14)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (15)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (16)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (17)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (18)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (19)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (20)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (21)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (22)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (23)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (24)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (25)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (26)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (27)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (28)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (29)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (30)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (31)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (32)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (33)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (34)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (35)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (36)

ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (37)ויז'ניץ הריסת ביהמד הגדול בקרית ויז'ניץ (38)

שינוי בתוכניות: ביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ יהרס כולו