צפו בתמונות: מעמד כבוד התורה בישיבת בעלזא בנין שלם - סיום מסכת נדרים ומכות המעמד האדיר לכבודה של תורה התקיים בראשות הרה"צ ר' אהרן מרדכי שליט''א בנו של כ"ק מרן האדמו''ר מבעלזא שליט"א.

ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (1) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (2) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (3) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (4) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (5) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (6) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (7) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (8) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (9) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (10) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (11) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (12) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (13) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (14) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (15) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (16) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (17) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (18) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (19) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (20) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (21) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (22) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (23) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (24) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (25) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (26) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (27) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (28) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (29) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (30) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (31) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (32) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (33) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (34) ישיבת בעלזא בנין שלם מעמד כבוד התורה (35)