חברי בד"ץ העדה החרדית בראשות מרן הראב"ד רבי משה שטרנבוך שליט"א הגיעו היום (חמישי) למעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב אור הגנוז שבצפון • לאחר מכן נערך מעמד לחיים במושב אור הגנוז בהשתתפות הרה"צ רבי מרדכי שיינברגר שליט"א רב היישוב • צפו בגלריה שצילם שוקי לרר

חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (1) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (2) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (3) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (4) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (5) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (6) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (7) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (8) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (9) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (10) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (11) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (12) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (13) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (14) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (15) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (16) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (17) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (18) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (19) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (20) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (21) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (22) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (23) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (24) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (25) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (26) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (27) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (28) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (29) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (30) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (31) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (32) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (33) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (34) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (35) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (36) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (37) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (38) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (39) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (40) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (41) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (42) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (43) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (44) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (45) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (46) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (47) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (48) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (49) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (50) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (51) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (52) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (53) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (54) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (55) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (56) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (57) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (58) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (59) חברי בדץ העדה החרדית ביקב אור הגנוז מעשרות כסלו תשע''ז (60)