צפו בגלריה משהותו של הגרי"מ מורגנשטרן שליט"א בשב"ק (ויצא) בעיר בני ברק • קהל רב השתתף בשולחנותיו ובסעודה שלישית והבדלה • כמו"כ ביקר במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א • צילום: שוקי לרר

רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (1) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (2) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (3) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (4) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (5) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (6) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (7) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (8) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (9) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (10) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (11) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (12) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (13) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (14) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (15) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (16) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (17) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (18) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (19) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (20) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (21) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (22) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (23) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (24) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (25) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (26) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (27) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (28) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (29) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (30) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (31) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (32) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (33) רבי צבי מאיר מורגנשטרן שבת בבני ברק כסלו תשע''ז (34)
הגרי''מ מורגנשטרן אצל מרן הגר''ח קנייבסקי (1)

הגרי''מ מורגנשטרן אצל מרן הגר''ח קנייבסקי (2)