הרה''צ רבי צבי מאיר זילברברג ראש חבורת "נחלת יעקב" שבת באשדוד בפרשת ויצא כשהמונים מבני העיר השתתפו בדברי ההתעוררות ובתפילות במשך כל השבת. בערב שבת בשעת חצות מסר דברי התעוררות כהכנה לשבת והכנות לחנוכה במשך כשעתיים באולם שע''י בית המדרש מאקווא, את התפילות והס"ג ערך בישיבה קטנה ויז'ניץ ברובע ז', במוצש"ק המונים ניגשו לברך ולהתברך לפני תפילת מעריב.

רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (1) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (2) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (3) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (4) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (5) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (6) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (7) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (8) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (9) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (10) רבי צבי מאיר זילברברג בשבת ויצא באשדוד תשע''ז (11)