קהל רב השתתף בשמחת הנישואין לבן כ"ק האדמו"ר מקוזמיר שליט"א הכלה בת הרב אברהם מרדכי פלדמן שליט"א ר"מ בישיבת שפת אמת גור בנו של הגאון רבי משה זאב פלדמן זצ"ל וחתן הגה"צ רבי שמואל שמעלקא בידרמן שליט"א מלעלוב צילום: ברוך אוביץ

חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (2) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (3) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (4) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (5) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (6) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (7) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (8) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (9) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (10) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (11) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (13) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (14) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (16) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (17) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (18) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (20) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (21) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (22) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (25) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (27) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (29) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (30) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (31) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (32) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (33) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (34) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (35) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (36) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (37) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (38) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (40) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (41) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (43) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (44) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (45) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (46) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (47) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (48) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (49) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (50) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (52) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (53) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (54) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (55) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (56) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (57) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (58) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (59) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (60) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (61) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (62) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (65) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (66) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (73) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (76) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (77) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (78) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (79) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (80) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (81) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (82) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (83) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (84) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (85) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (86) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (87) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (88) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (89) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (90) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (91) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (92) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (93) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (94) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (95) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (96) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (97) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (98) חתונת קוזמיר לעלוב פלדמן (99)