מאות השתתפו בשמחת נישואי בן זקוניו של הגאון רבי יעקב מנדל יורוביץ שליט"א חבר בד"צ העדה החרדית שנערך באולמי תמיר בירושלים בראשות אדמורי"ם רבנים ומרן הגאב"ד והראב"ד דירושלים עיה"ק • צילום: ברוך אוביץ

חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (1) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (2) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (3) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (4) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (5) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (6) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (7) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (8) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (9) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (10) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (11) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (12) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (13) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (14) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (15) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (16) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (17) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (18) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (19) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (20) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (21) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (22) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (23) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (24) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (25) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (26) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (27) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (28) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (29) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (30) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (31) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (32) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (33) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (34) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (35) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (36) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (37) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (38) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (39) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (40) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (41) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (42) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (43) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (44) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (46) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (47) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (48) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (49) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (50) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (51) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (52) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (53) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (54) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (55) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (56) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (57) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (58) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (59) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (60) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (61) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (62) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (63) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (64) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (65) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (66) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (67) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (68) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (69) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (70) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (71) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (72) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (73) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (74) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (75) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (76) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (77) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (78) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (79) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (80) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (81) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (82) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (83) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (84) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (85) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (86) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (87) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (88) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (89) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (90) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (91) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (92) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (93) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (94) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (95) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (96) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (97) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (98) חתונת בן הזקונים של הגרימ יורוביץ חבר בדצ העדה החרדית (99)