ביקור היסטורי של הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, ראש ישיבת עטרת ישראל, במודיעין עילית • בין היתר, הוא ביקר בת"ת 'דרכי יושר', בישיבת מיר-ברכפלד ובכולל 'עטרת שלמה' • צילום: שוקי לרר


הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (1)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (2)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (3)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (4)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (5)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (6)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (7)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (8)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (9)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (10)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (11)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (12)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (13)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (14)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (15)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (16)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (17)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (18)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (19)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (20)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (21)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (22)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (23)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (24)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (25)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (26)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (27)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (28)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (29)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (30)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (31)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (32)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (33)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (34)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (35)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (36)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (37)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (38)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (39)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (40)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (41)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (42)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (43)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (44)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (45)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (46)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (47)

הגרב''מ אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (48)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (1)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (2)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (3)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (4)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (5)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (6)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (7)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (8)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (9)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (10)

 

 

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (13)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (14)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (15)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (16)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (17)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (18)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (19)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (20)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (21)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (22)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (23)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (24)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (25)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (26)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (27)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (28)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (29)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (30)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (31)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (32)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (33)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (34)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (35)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (36)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (37)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (38)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (39)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (40)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (41)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (42)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (43)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (44)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (45)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (46)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (47)

רבי ברוך מרדכי אזרחי במודיעין עילית כסלו ע''ז (48)