הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמו"ר מראדז'ין

צפו בגלריה משמחת השבע ברכות לרגל שמחת נישואי בתו של כ"ק האדמו"ר מראדז'ין שליט"א, עב"ג בן הגאון רבי אברהם קאהן שליט"א אב"ד לדיני ממונות בירושלים בהשתתפות אדמו"רים ורבנים, השמחה התקיימה בהיכל בית המדרש ראדז'ין בירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ.

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (1)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (2)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (3)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (4)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (5)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (6)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (7)

הוּא יְבָרֵךְ אֶת הֶחָתָן וְאֶת הַכַּלָּה • שמחת השבע ברכות לבת האדמור מראדז'ין (8)

34 תגובות

בית ראדזין בתפארתה.

יפה כח הבן מכח האב!

נראים האדמו"רים מקרעטשניף; שומרי אמונים; לעלוב בראנוביץ.

כ"ק מרן אדמו"ר מראדזין שליט"א הינו נו"נ לרבוה"ק מראדאמסק שכן זקינו הרהגה"ח רבי ישעיה אנגלרד אב"ד סוסנוביץ' היה חתנו של כבו"ק אדמו"ר הרה"ק רבי נתן נחום מקרימלוב זיע"א בן כבו"ק אדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל הכהן מראדאמסק זיע"א נכד רשכבה"ג אדמו"ר הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדאמסק זיע"א בעל התפארת שלמה.

עשרות מחסידי ראדזין מהארץ ומהגולה השתתפו בשמחת ממלכת בית ראדזין.

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה.

לירחמיאל, בתמונה הראשונה נראה האדמו"ר מסטראפקוב, לא האדמו"ר מקרעטשניף, מי שלא מכיר שלא יכתוב.

מזל טוב לכ"ק אדמו"ר מראדזין שליט"א

האדמו"ר מראדזין שליט"א הוא ת"ח עצום, אין לציבור את המושג במי מדובר, מהיכרות אישית אני אומר לכם שהאדמו"ר בקי עצום גם בתורה וגם בתורת החסידות ובולתודותיה, וכפי שהגדירו מאן דהו: גדול המומחים לתולדות היוחסין בשושלות האדמורי"ם, ב"ה האדמו"ר עושה שידוכים טובים מאד, וכמו"כ האדמו"ר שליט"א חתנו של הגה"ח המפורסם רבי יהושע הורוויץ זצ"ל מדזי'קוב, וכמו"כ בחסידות הוציאו קובץ נכבד לכבוד השמחה בשם 'תפארת השמחה', ובו אסופת מאמרים בעניני שמחת נישואין מהאדמור"ים מראדזין זיע"א, ומהאדמו"ר שליט"א, ומזקני החתן הנעלה והכלה, כמו"כ ישנו מדור מיוחד לתולדותיו של סב החתן, שהיה מגדולי הונגריה, ומחשובי תלמידי מרן החת"ס זיע"א, תשוח"ח לבנו הגדול של הרבי שליט"א, פע"ח, בנש"ק, פאמ"ק, הרב מנחם אנגלארד שליט"א, הפועל רבות ללא לאות למען בית ראדזין, ישא ברכה מאת אלוקי המערכה, ובחדא מחתא נשגר ברכת מזל"ט לכבו"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א, יה"ר שירווה נחת דקדושה מכל צאצאיו וצאצאי צאצאיו, וינהל את עדתו על מי מנוחות, ואך טוב וחסד יהיו מנת חלקו כל הימים.

החתן נראה מופלג מאד בתורה וחסידות ויר"ש. אשרי העם שככה לו!

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן!

ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור! בית צדיקים יעמוד !

מי שלא ראה שמחת בית ראדזין לא ראה שמחה מימיו!

ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל! בשם קהלא קדישא דחסידי ראדזין הננו מברכים במלוא הטנא ברכות את עטרת ראשינו ונזר תפארתינו הוד מעלת כבו"ק מרן אדמו"ר מראדזין שליט"א, לרגל שמחת נישואי ביתו עם בת הרה"ג רבי אברהם קאהן שליט"א אב"ד לדיני ממונות, ויה"ר שיעלה הזיווג יפה ויאריך רבינו ימים על ממלכתו, אכי"ר.

ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו וחסידים מהרה יגילו!

בתמונה מס' 7 נראה מנכ"ל מוסדותינו הקדושים פע"ח פאמ"ק הרב מנחם אנגלארד בנו הבכור של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

בתמונה מס' 5 נראה משמאל לכ"ק אד"ש, האדמו"ר מלעלוב שליט"א:

ישר כח לבנו בכורו של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א פע"ח הרב מנחם אנגלרד שליט"א על ארגון השבע ברכות!

למה אין וידאו?

זקן אדמו"רי בית ראדאמסק

בתמונה 7 רואים את מארגן בשבע ברכות הרה"צ פע"ח מגדולי וגאוני הדור פרי עץ הדר כל רז לא אניס ליה הממשיך כבר של שושלת איזביצא וראדזין בבוא העת (ולרבים כבר היום) כ"ק רבי מנחם אנגלארד שליט"א

למרדכי אתה צודק בכל מילה!

קול רינה וישועה באהלי צדיקים. אשרינו שיש לנו רבה כזה!

עוד ישמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה.

בשם הנהלת הכוללים דחסידי ראדזין (בני ברק, י-ם, חיפה) אנו מודים לפע"ח הרב מנחם אנגלראד שליט"א מנכ"ל מוסדות ראדזין בארה"ק בנו בכורו של כבו"ק מרן אדמו"ר שליט"א על מימון הש"ב שנערך ע"י רשת הכוללים 'בית יעקב' דחסידי ראדזין בברכת כה לחי.

בשם מכון ברית אברהם להוצאת כתבי רבוה"ק מאיזביצא ראדזין ע"ש כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זצוק"ל זי"ע הננו לשגר מלוא הטנא ברכות קדם כבו"ק מרן עט"ר אדמו"ר מראדזין שליט"א לרגל שמחת החתונה בחצה"ק בנישואי בתו הכלה הבתולה המהוללה עם בת הרה"ג רבי אהרהם קאהן שליט"א אב"ד לדיני ממונות ויה"ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו מהרה לזרע של קיימא, והברכה אחת היא לראש המכון הרה"ג ר' אלחנן גולדהבר שליט"א על פעלו הרב למען הוצ"ל של רבוה"ק זיע"א לבית איזביצא ראדזין.

בשם הנהלת מוסדות חסידי ראדזין הננו לברך את כ"ק מרן עט"ר אדמו"ר מראדזין שליט"א לרגל השמחה הגדולה במעונו לרגל נישואי
בתו הכלה החסודה עם בת הרה"ג רבי אברהם קאהן שליט"א אב"ד לדיני ממונות, והברכה אחת היא למנכ"ל מוסדותינו הקדושים פע"ח הרב מנחם אנגלארד שליט"א הפועל רבות למען קדשי בית ראדזין בארץ ובגולה, ויה"ר שיזכה רבינו שליט"א לרוות נחת מכל יוצ"ח וינהל את עדתינו על מי מנוחות.

בשם הנהלת מוסדות חסידי איזביצא ראדזין הננו לברך את כבו"ק מרן עט"ר אדמו"ר מראדזין שליט"א לרגל השמחה השרויה במעונו לרגל שמחת נישואי בתו הכלה החסודה עם בן הרה"ג רבי אברהם קאהן שליט"א אב"ד לדיני ממונות והברכה אחת היא למנכ"ל מוסדותינו הקדושים פע"ח הרב מנחם אנגלארד שליט"א הפועל רבות ללא ליאות למען שגשוג מוסדותינו הקדושים, ויה"ר שיעלה הזיווג יפה וישב רבינו שליט"א ימים רבים על ממלכתו ונזכה לילך לקבלת פני משיח ורבינו בראשינו אכי"ר.

בשם איגוד חסידי איזביצא ראדזין בארה"ק, כסא דברכתא נשגר קמי עט"ר המנורה הטהורה אסקלפריא המאירה מאיר עינינו מנהל בחן את עדתינו, כ"ק מרן אדמו"ר מראדזין שליט"א לרגל שמחת בית איזביצא-ראדזין-קרימלאוו-ראדאמסק בנישואי בתו הכלה הצדקנית מגזע רבוה"ק לבית איזביצא ראדזין דז'יקוב ויזניץ קוסוב ראפשיץ רוז'ין ראדאמסק עם בן הרה"ג רבי אברהם קאהן שליט"א מצאצאי תלמידי מרן רשכבה"ג בעל ה'חתם סופר' מפרעשבורג זיע"א ויה"ר שיעלה הזיווג יפה ויתקיים בהם מה שנאמר ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל ומשמחת בית צדיקים ישפע שפע רב לכל בית ישראל בכלל ולבית איזביצא ראדזין בפרט.

בשם בהמ"ד הגדול דחסידי ראדזין בב"ב הננו לשגר מלוא חפנים ברכות קמיה עט"ר ונזר תפארתינו עטרת תפארת ישראל אור חיינו ומאיר נתיבתינו הנושא במשא עם ה' מציל מהודו עלינו רבינו הגה"ק שליט"א לרגל שמחת נישואי בתו עם בת הגאון רבי אברהם קאהן שליט"א ונאחל לאדמו"ר שליט"א שירווה נחת רוח רבה מכל צאצאיו וימשיך להנחותינו בדרך הסלולה מרבוה"ק זיע"א אכי"ר.
בשם ועד ביהמ"ד: שלום יוסקוביץ', שאול חסדיאל, אהרון כהן, דוב וולף בנצי גרינשפן, ירון גולדהבר, ורב ביהמ"ד הרה"ג ר' יצחק אנגלרד שליט׳׳א.

צהלי ורוני יושבת ראדזין.

מזלא טבא וגדיא יאה

שמח תשמח רעים האהובים… משמח חתן עם הכלה.

"זה השער לה' צדיקים יבואו בו" "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *