לרגל הילולת זקינו כ"ק האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, ערך אמש נכדו ממשיך שושלת הקודש כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א, את שולחנו הטהור בהשתתפות מאות חסידים ואנשי מעשה, שנערכה בהיכל בית מדרשו ברח' חבקוק בבני ברק • צילום: שוקי לרר

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (1)

עוד בנושא:
• זְכור אַהֲבַת קְדוּמִים • האדמו"ר ממודז'יץ יערוך הערב טיש לרגל הילולת זקינו

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (2)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (3)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (4)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (5)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (6)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (7)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (8)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (9)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (10)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (11)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (12)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (13)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (14)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (15)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (16)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (17)

יִזְכֹּר אַהֲבָתָם • האדמור ממודז'יץ בעריכת השולחן לרגל הילולת ראש השושלת ה'דברי ישראל' זי''ע (18)