כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א בתחילת כתיבת אותיות בס"ת של ארגון 'סעד ומרפא - ביקור ועזרת חולים' בהנהלת הר"ר חיים מרדכי פריד הי"ו, ספר התורה ישמש את החולים בשבתות והקעמפים שעורכים במחנות לילדים החולים, בברכתו ובעידודו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א • צילום: א.מ.ש.

האדמור מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא' (1)

האדמור מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא' (2)

האדמור מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא' (3)

האדמור מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא' (4)

האדמור מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא' (5)

האדמור מבעלזא בכתיבות אותיות בספר תורה של ארגון החסד 'סעד ומרפא' (6)