הגאון האדיר הרב יוסף קדיש ברנדסדורפר שליט"א מח"ס "אורה ושמחה" בביקור אצל כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א לרגל הכתרתו לרב ואב"ד קהילות החסידים בעיה"ק טבריה עילית • גלריה

השבוע (שלישי) בערב הגיע לביקור במעון קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א הגאון האדיר הרב יוסף קדיש ברנדסדארפער שליט"א, מלווה בגיסו הדגול כ"ק אדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א, אשר הצטרף לביקור בכדי לחזק את גיסו הרב שליט"א, במינויו רב המשקל והאחריות לכהן פאר כרבם של קהילות החסידים בטבריה עילית.

בעלזא רב ואבד קהילות החסידים בעיהק טבריה עילית במעונו של האדמו''ר (1)

הרב משה חיים שניידר יו"ר וועד הקהילות בטבריה והרב יעקב בריזל, הציגו בסיפוק רב לפני כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א את קצב האיכלוס הגודל והולך בעיה"ק טבריה מקהילות החסידים שישתכנו בקרוב בפרוייקטים ההולכים ונבנים לתפארה בקריית צאנז ועוד בע"ה ושכונות וותיקות המתחרדות במהירות רבה, כמו"כ גוללו את הקשיים הרבים הנערמים ע"י הרשויות המקומיות עם ביסוס שיכון חרדי חדש, וגודל מסירותו של הרב שליט"א על בואו בקביעות למסור שיעורים ולשרת נאמנה את קהילות הקודש, הרב חיים אלעזר רוזנפלד ממנהלי "בית לפליטות" ומוועד איגוד קהילות החסידים בטבריה, הציג בפני האדמו"ר את חברי הוועד של איגוד קהילות החסידים בטבריה, וכן את תוכניות הבנייה ובתי המדרש והתפילה שיוקמו בע"ה על השטח שנרכש בימים אלו ע"י הרב בראנדסדארפער במרכז השכונה,
כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א הביע התפעלות מרובה ושביעות רצון, והתעניין על התפתחות מוסדות התורה והחינוך, וכן על מקומות עבודה ביישוב החדש שיתאימו לרוח בני היישוב הישן בירושלים.

בעלזא רב ואבד קהילות החסידים בעיהק טבריה עילית במעונו של האדמו''ר (2)

הרב ברנדסורפר שליט"א העלה זכרונות מבית אביו הגאון הגדול מרן בעל קנה בושם זי"ע, כמו"כ גיסו כ"ק אדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א העלה זכרונות מבית אביו כ"ק אדמו"ר הגה"ק מתולדות אהרן זי"ע ועל הקשר וההערצה שרחש כ"ק הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע לאביו הק', וכן ציין שסבו הרה"ק בעל השומר אמונים זי"ע היה נמנה בין תלמידי מרן המהרי"ד מבעלזא זי"ע,

הרב ברנסדורפר שליט"א הגיש מנחה לכ"ק אדמו"ר שליט"א את ספריו "אורה ושמחה" על הרמב"ם,

בעלזא רב ואבד קהילות החסידים בעיהק טבריה עילית במעונו של האדמו''ר (3)

בסיום הביקור פנה כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א מבעלזא אל הרב בראנדסדופער וביקשו באופן אישי לתועלת הרבים לקחת ע"ע את עול בירור דרכי טהרת כהנים בעיה"ק טבריה, בציינו בכאב שרבים הכהנים שנאלצים ללכת בדרכים לא דרכים עקב המקומות המוחזקים כבעייתיים עבור כהנים, הרב בראנדסדארפער שליט"א שידיו רב לו בתחום ואף חיבר את הספר 'חזקת טהרה' סיפר שאכן כבר נועד עם הגאב"ד הגרא"ד אויערבאך שליט"א בנושא זה, ואי"ה יבוא על תיקונו כרצונו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א
לסיום האציל כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א מברכותיו הטהורות על הרב שליט"א ומלוויו החשובים, בניו וחתניו, וחברי הוועד שיצליחו במעשי ידיהם למען הכלל ויתקדש ש"ש.

בעלזא רב ואבד קהילות החסידים בעיהק טבריה עילית במעונו של האדמו''ר (4)

גדול היה כבוד המעמד כאשר עיה"ק טבריה מתחדשת ומקבלת צורה של עיר מלא יראים ושלמים ומשפחות חסידים מקהילות הקודש אשר יעטרו ויפארו את פני העיר כמקדם, ובראשם רבנים גדולי מורי הוראה בישראל אשר שמם הטוב הולך לפניהם.

בעלזא רב ואבד קהילות החסידים בעיהק טבריה עילית במעונו של האדמו''ר (5)

בעלזא רב ואבד קהילות החסידים בעיהק טבריה עילית במעונו של האדמו''ר (6)