ביוזמת המועצה הדתית אשדוד נערכים שיעורי הלכה ושו"ת למתנדבי חברה קדישא בבית העלמין אחת לחודש באופן מקצועי • הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית: "כבוד המת זהו ערך עליון ואנו עושים הכל על מנת לתת את הכבוד האחרון הראוי

ביוזמתה של המועצה הדתית ארגן הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה שיעורים קבועים אחת לחודש, בו יפגשו כל מתנדבי חברה קדישא הותיקים ואלו שהצטרפו לאחרונה בבית הכנסת נר מרדכי ברובע ב'.

את שיעור הפתיחה מסר הרה"ג ר' יעקב רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית ומומחה בעל שם עולמי בתחום זיהוי חללים, רב החברא קדישא גוש דן ורב ארגון זק"א כשבדבריו נתן מבוא ודרך למתנדבים בכל נושא כבוד המת עד לפרטים הקטנים ביותר ואיך וכיצד לנהוג ולשמור על קדושת האדם בשעת הפטירה, תוך כדי שהביא מנהגים ופסקי הלכה מגדולי פוסקי ההלכה ומהספר 'מעבר יבוק' ועוד.

שיעורי ההלכה וההוראה למתנדבים מתקיימים במשך כשעה בכל פעם בפרקטיקה כיצד לנהוג בשטח, כשבסיום המתנדבים יוכלו לערוך דו שיח של שאלות שעלו על הפרק במקרים שונים של כבוד המת ובמקרים מסויימים בשאלות סבוכות יגיעו לרב רוז'ה שיענה באופן מקצועי ופרטני לכל מקרה ומקרה לגופו.

בשיעור הראשון השתתף גם יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן העומד מאחורי יוזמה מבורכת ונעלה זו לצידם של המתנדבים, המשמשים כמסייעים לצוות בית העלמין בכל עניני הטהרה והקבורה. בדבריו נשא דברי תורה וברכה תוך כדי שהדגיש שעבודה עם הנפטרים מצריכה הרבה יראת שמים ואכן רואים זאת על המתנדבים שלקחו על עצמם אחריות גדולה זו, ובודאי שכרם גדול מאוד וזה מה שנקרא כהגדרת חז"ל "חסד ואמת" כפי שמצינו בפטירתו של יעקב אבינו.

בסיום, הרב עובדיה דהן חילק לכל המתנדבים את סט הספרים "גשר החיים" ב"ח, אשר כולל בתוכו את כל ההלכות החשובים בענייני אבילות ושמחות כולל הלכות בענייני ביקור חולים, קבורה ואבלות, בהלכה ובמחשבה. חיבור זה הוא החיבור המקיף הראשון העוסק בהלכות ומנהגי הטיפול במת, טהרה וקבורה, אבלות ומנהגיה במשך השבעה, השלושים והשנה הראשונה לפטירה. הספר משמש בסיס לחיבורים רבים שהתפרסמו אחריו ועסקו בנושאים אלו ובספר זה יתקימו השיעורים הקבועים למתנדבים בסדרת שיעורים אלו.

לאחר השיעור הראשון, המתנדבים הודו לרב רוז'ה על השיעורים הברורים והנפלאים ועל ההכוונה והתשובות על כל שאלה ודיון שהועלה בין המשתתפים, כן הודו ליו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן שיזם וארגן את השיעורים שהוסיפו ידע חשוב, הם מצד ההלכה והן מצד ההנהגה בשטח ע"פ כל כללי ודקדוקי ההלכה כמובא בספרי ההלכה מקדמת דנא.

שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (1) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (2) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (3) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (4) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (5) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (6) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (7) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (8) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (9) שיעורי הרב רוז'ה במועצה הדתית אשדוד (10)