רעיון מדהים. מעניין מי המציא את ה'איינפאהל' הזה.
מסיבה במשרדי 'הגפן', לרגל אירוסי פלוני ופלונית ע"י שדכן 'הגפן'…..
מי כעמך ישראל.
חכמה, יצירתיות, ברק ושנינות.