כ"ק האדמו"ר הגאון רבי אבנר עפג'ין שליט"א הגיע השבוע למשרדי הגפן שבירושלים, האדמו"ר שתה לחיים לרגל שמחת אירוסי בנו הר' שר שלום הי"ו, עב"ג בת הרב דניאל ביטון הי"ו, ע"י שדכן הגפן הנודע הרב גרשון קלצקין הי"ו. בהמשך שוחח ממושכות עם נשיא הגפן וראש ישיבת אורייתא הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א ונפרדו לחיים ולשלום בסימן טוב.

משרדי 'הגפן' האדמור הרב אבנר עפג'ין בלחיים לרגל שמחת אירוסי בנו (1)

משרדי 'הגפן' האדמור הרב אבנר עפג'ין בלחיים לרגל שמחת אירוסי בנו (2)

משרדי 'הגפן' האדמור הרב אבנר עפג'ין בלחיים לרגל שמחת אירוסי בנו (3)

משרדי 'הגפן' האדמור הרב אבנר עפג'ין בלחיים לרגל שמחת אירוסי בנו (4)