מעניין תמונה 3 מהתחלה ישנה הודעה כתובה בעיברית שפת הציונים